Priser

Priser

Uroklinikken er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten ved Helse Sør-Øst. Priser i henhold til offentlige egenandeler/takster. Det forekommer et tilleggsgebyr for nødvendig materiell/forbruksutstyr, i henhold til Normaltariff for avtalespesialistpraksis.