RSS Siste nytt fra Dagens Medisin

 • Får gebyr på over 700.000
  Datatilsynet har pålagt Sykehuset Østfold et gebyr på 750.000 kroner for å ha gjort opplysninger om pasienter tilgjengelige for ansatte, til tross for at det var sykehuset som selv meldte fra om feilen. - Det må være lov å spørre seg om man våger å melde fra neste gang det avdekkes svikt eller...
 • Nye karanteneregler for utenlandske arbeidstakere
  Etter 31. oktober må alle som har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå i karantene. De kan ikke lenger slippe unna med å testes hver tredje dag.  
 • Tabletter mot skabb kan fås på blå resept
  Pasienter kan nå refundert utgifter til tabletter mot skabb, dersom behandling med krem ikke har fungert.
 • RHF-ene er fornøyde med luftambulansetilbudet
  En arbeidsgruppe fra de fire regionale helseforetakene har gått gjennom luftambulansetilbudet i Norge og funnet at det er tilfredsstillende, både når det gjelder dekningsgrad og kapasitet.
 • Publiserte studie om drikkevannet på Askøy
  Norske forskere publiserte nylig en studie på bakterieutbruddet i drikkevannet på Askøy, i tidsskriftet Eurosurveillance.